Sutra počinje isplata za borce, vojne invalide i porodice palih boraca

0

U utorak 06. aprila na šalterima pošta i banke Poštanske štedionice počeće isplata razlika po osnovu uskladjivanja iznosa osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za 2020 godinu.

Novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica stupio je na snagu 11. marta 2020 godine ,a počeo je da se primenjuje od 1. januara 2021.godine. Ovim zakonom definisan je postupak za utvrđivanje statusa borca.

Borac je državljanin Republike Srbije koji je:


– kao pripadnik oružanih snaga Republike Srbije obavljao vojne dužnosti ili druge dužnosti u ratu ili oružanim akcijama preduzetim za vreme mira radi odbrane suvereniteta i nezavisnosti Republike Srbije;

– kao pripadnik vojske Kralljevine Jugoslavije, pripadnik partizanskih odreda ili pripadnik Ravnogorskog pokreta učestvovao u antifašističkoj borbi U Drugom svetskom ratu;

– kao pripadnik oružanih snaga SFRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve državne bezbednosti u oružanim akcijama radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SFR/ u periodu od 17. avgusta 1990.godine do 27. aprila 1992. godine, a za pripadnike oružanih snaga SFR/ stacioniranih na teritoriji Bosne i Hercegovine do 19. maja 1992.godine;

– kao pripadnik oružanih snaga SRJ, Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SR), Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije, u periodu posle 27. aprila 1992. godine

– kao pripadnik oružanih snaga SRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbednosti radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SRJ, od 24. marta 1999. do 26. juna 1999. godine.

Status borca utvrđuje se prema vremenu i teritoriji ukupnog vojnog angažovanja, tako što se borci svrstavaju u sledeće kategorije:


1) borac I kategorije je borac sa angažovannjem preko 200 dana ili najmanje 60 dana na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i borac kome je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida bez obzira na dužinu angažovanja;


2) borac II kategorije je borac sa angažovanjem od 46 do 200 dana;


3) borac III kategorije je borac sa angažovanjem do 45 dana.


Zahtevi za utvrđivanje statusa borca mogli su se podnositi i pre početka primene zakona odnosno pre 1. januara 2021. godine. Status borca utvrđuje se na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešha y ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama.

Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.


Takođe, novim zakonom zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog Invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 11. marta 2021. godine.


Građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu podneti zahtev za priznavanje statusa borca. Obrazac zahteva se može preuzeti u zgradi Gradske uprave.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.