Počela sanacija mosta u Šarampovu

0

U četvrtak 1. februara počeli su radovi na sanaciji kamenog mosta za drumski saobraćaj u Šarapovu i trajaće sve do 1. jula.

Za vreme trajanja radova biće obustavljen saobraćaj.

Stari kameni most u Šarampovu, dugačak više od 130 metara, biće kompletno rekonstruisan. Sredstva za sanaciju ovog mosta za drumski saobraćaj preko reke Lim smeštenog na ulasku u Prijepolje obezbedila je Kancelarija za javna ulaganja Vlade Srbije. Posao vredan 52 miliona dinara poveren je konzorcijumu firmi „Novi Pazar put“ i „Jedinstvo Sevojno“.

Projektom njegove sanacije, između ostalog, predviđeni su vertikalno izdizanje mostovske konstrukcije s postojećih stubova, saniranje kolovoznih i trotoarskih površina na njemu, odnosno saniranje pešačke ograde. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji kamenog mosta poveren je Saobraćajnom institutu CIP iz Beograda, koji je bio jedini učesnik u postupku javne nabavke.

Izvor: PP Media

 

Most kroz istoriju

Prvi pisani pomen mosta na Limu u Prijepolju nalazimo u dubrovačkim ugovorima pod datumom 18. X 1413. godine u koji ma se kaže da „ako ne bude mogao preći Lim“ istovari robu u Prijepolju, što znači da je rijeka nosila mostove.

U popisu hercegovačkog sandžaka za vilajet Prijepolje iz 1485. godine, kaže se da je „zajednica od 11 hrišćana bila zadužena za održavanje mosta na Limu, koji je podigao sultan Mehmed Fatih.”

Most pominje i Katarina Zena 1550. godine. Po nekima, ranije je postojao samo most na Limu kod Prijepolja, a tek se 1580. godine pominje most kod Brodareva koji je odnio Lim, pa se prelazilo na „brodu“ pa otud i Brodarevo.

Prolazeći kroz Prijepolje, Evlija Čelebija pominje most na Limu i naziva ga Fatihov most.

Nepuna dva vijeka kasnije, pojaviće se zapis o drvenom mostu na Limu, koji je podignut 1853. godine, a čuvala ga je turska vojna posada.

Godinama je postojala namjera da se sagradi novi most. Tako je 1886. godine podignut novi most. Stubovi su bili od kamena do iznad nivoa vode a na njih su postavljeni drugi drveni stubovi. Sa strana je imao drvenu ogradu, širina mosta je bila tolika da su se na njemu mogla mimoići dvoje kola. Deset godina od gradnje mosta, 1896. most ponovo odnosi Lim, nakon čega je prijevoz vršen na skeli nešto niže mosta.

Poslednji put su turci sagradili ovaj most 1902. godine, a izgradnju su završili 1907.godine. Postavljen je na kamene stubove-kule sa drvenim patosom i ogradom.Most je porušila srpsko-crnogorska vojska 1915. godine po povlačenju iz Prijepolja, a poslije prodora austrougarske vojske u ovaj grad.

Most su obnovile vlasti Kraljevine SHS i lokalna uprava 1920. godine na istim kamenim kulama iz 1907. godine i kao takav ostaje sve do 1943. godine kada je oštećen u prijepoljskoj bici 4. decembra 1943. godine, a uništen u savezničkom bombardovanju Prijepolja 1944. godine. [22]

Današnji oblik, most je dobio 1948. godine, kada su opet na postojeće kule iz 1907. godine, nešto smanjene visine, ugradjene desetine tona betona i čelika.

Izvor: PRIJEPOLJE KROZ VRIJEME
Autor: Fatih Hadžić

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.