Nad dr Hajdarevićem izvršen progon na političkoj osnovi

0

Viši sud iz Užica je, rešavajući po tužbi primariusa mr sc. dr  Hasiba Hajdarevića, poništio rešenje SO u Prijepolju kojim je on razrešen sa mesta dužnosti direktora Doma zdravlja, a lokalna samouprava će na ime troškova postupka morati da plati globu od 90.000 dinara. Presudu Višeg suda potvrdilo je tročlano veće Apelacionog suda iz Kragujevca čime je presuda postala pravosnažna.

U obrazloženju presude Višeg suda iz Užica se navodi da je Opština Prijepolje u nedostatku zakonskih razloga za razrešenje doktora Hajdarevića sa funkcije direktora Doma zdravlja na koju je izabran konkursom posegla za arbitrernim i proizvoljnim osnovom iza koga se krije isključivo politički razlog.

– Dolaskom na vlast druge koalicije u prvoj polovini 2016 godine na tužioca je vršen pritisak da podnese ostavku pa kada je on to odbio počeli su drugi pritisci kako bi se naterao na podnošenje ostavke. Kada ni ta metoda nije urodila plodom tužena Opština Prijepolje odnosno Opštinsko veće je formiralo komisiju sa zadatkom da preispita poslovanje Doma zdravlja u 2015 i 2016 godini i da sačini detaljan predlog obrazloženja rešenja o razrešenju tužioca.

Takav tendenciozan nalog tužene razotkriva prave namere koje nebi bile sporne da nisu maliciozne – pronaći razlog za razrešenje tužioca po svaku cenu – stoji između ostalog u presudi koju je donela sudija Dragana Mićunović.

Presuda Višeg suda iz Užica, foto: www.ppmedia.rs

U nastavku daljeg obrazloženja presude se kaže da pobijano rešenje, koje je donela Opština Prijepolje ne sadrži apsolutno nijedan dokaz niti činjenicu da je tužilac svojim postupanjem kao direktor zdravstvene ustanove nezakonito postupao, tako da nije postajao zakonski osnov za njegovo razrešenje.

U odnosu na ovu činjenicu o razlozima presude Apelacioni sud u Kragujevcu  odbio je žalbu tužene Opštine Prijepolje i potvrdio presudu Višeg suda u Užicu, navodeći u obrazloženju da je žalba neosnovana.

– Neosnovan je žalbeni navod tužene da tužilac nema pravnog interesa  za vodjenje ovog spora, obzirom da je već imenovan vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja u Pijepolju. Ovo iz razloga što je osporenim rešenjem tužilac (Dr Hasib Hajdarević) razrešen dužnosti pre isteka mandata  na koji je imenovan – stoji u odluci tročlanog sudskog veća Apelacionog suda iz Kragujevca.

Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, foto: www.ppmedia.rs

Detaljnija pravna analiza ukazuje da je razrešenje primariusa mr sc. dr  Hasiba Hajdarevića dužnosti direktora Doma zdravlja u Prijepolju čin kršenja Ustava Srbije u pogledu osnovnih ljudskih prava kao i nezakonski čin predsednika Opštine Prijepolje i članova Opštinskog veća koji su formirali komisiju sa zahtevom  da sačini detaljan predlog obrazloženja rešenja o razrešenju tužioca koji nalog je potpisao  predsednik opštine lično.

Opštinsko veće je ovim činom dovelo odbornike Skupštine opštine u Prijepolju u zabludu u kojoj su doneli rešenje koje je pravnosnažno poništeno kao nezakonito.

Protiv onih koji su uradili krivično delo progona na političkoj osnovi i neizvršavanja pravnosnažne sudske predude biće pokrenut krivični postupak.

Hasib Hajdarević rođen je 27.01.1961. godine u Prijepolju, gde je završio osnovnu školu, a zatim i gimnaziju.
Medicinski fakultet je završio 1987. godine u Beogradu. U toku studija 1986 godine bio je na međunarodnoj razmeni studenata Jugoslavija – SSSR u nacionalnom centru za hirurgiju SSSR-a „Boris Vasiljevič Petrovski“. Zaposlen je u Domu zdravlja Prijepolje od 1987. godine. Od 2017. godine dr Hajdarević stekao zvanje primarijusa, najveća profesionalna titula koju lekarska komora države dodeljuje iskusnim lekarima specijalistima.

Izvor: PP Media

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.