Svaki treći muškarac u Srbiji živi sa roditeljima i bratom ili sestrom

0

Prosečan muškarac u Srbiji ima srednje obrazovanje, živi u gradu, mesečno zarađuje oko 44.500 dinara, zadovoljan je svojim brakom i smatra da je materijalna briga o porodici njegova najvažnija roditeljska „uloga”.

Zbog toga ne treba da čudi podatak da svega dva procenta pripadnika jačeg pola prisustvuje rođenju svog deteta, a tek svaki pedeseti muškarac uzima roditeljsko odsustvo, pokazala je najnovija studija Marine Blagojević Hjuson, sociologa i naučne savetnice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, pod nazivom „Muškarci u Srbiji – promene, otpori i izazovi”.

Studija koja je urađena na reprezentativnom uzorku od 1.060 muškaraca i 540 žena pokazala je da svaki treći muškarac živi sa roditeljima i bratom ili sestrom, a svega 45 odsto njih starosti od 31 do 40 godina ima decu, za razliku od ispitanika starih 51–60 godina, koji imaju decu u 86 odsto slučajeva.

Svaki četvrti muškarac starosti od 18 do 24 godina nema stalnu partnerku.

Zanimljivo je da svaki stoti muškarac u Srbiji živi s muškim partnerom.

– Gotovo polovina muškaraca ima partnerku sa srednjim obrazovanjem, a svaki četvrti s višim ili fakultetskim obrazovanjem. Ako se ima na umu da je oko dve trećine partnerki zaposleno, znači da velika većina žena ima svoje prihode ili doprinosi porodičnom budžetu. Kada je reč o donošenju odluka vezanih za decu, najveći broj muškaraca odgovara da partneri zajedno odlučuju, a učestalost ovog odgovora opada s godinama starosti. Ohrabruje podatak da čak tri četvrtine partnera starosti 25–30 godina sve poslove oko deteta rade zajedno – ističe Marina Blagojević Hjuson.

Sudeći po rezultatima ovog istraživanja, najveći broj naših sugrađana zadovoljan je svojim emotivnim izborima – čak 85 odsto muškaraca i oko 75 procenata žena kaže da su (veoma) zadovoljni svojim brakom odnosno vanbračnom zajednicom.

Najveći broj muškaraca izjavljuje da su išli na kontrole kod lekara sa svojim partnerkama za vreme trudnoće, a čak trećina njih kaže da bi napustila svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale. Međutim, najveći broj muškaraca ipak smatra da je njihova primarna uloga da zarade dovoljno novca za svoju decu.

Više od polovine muškaraca zadovoljno je seksualnim odnosima sa svojim partnerkama, a najzadovoljniji su partneri s najvišim nivoom obrazovanja. Zanimljivo je da je četvrtina žena iz uzorka istraživanja rekla da je imala abortus, dok svega 16 odsto muškaraca smatra da su njihove partnerke namerno prekinule trudnoću. Ono što je posebno zanimljivo jeste podatak da su u većini slučajeva muškarci učestvovali u odluci da se izvrši abortus – samo trećina žena sama je donela tu odluku – naglašava Marina Blagojević Hjuson.

Ovo istraživanje otkrilo je još neke zanimljive podatke iz intimnih života naših sugrađana. Naime, skoro svaki peti muškarac rekao je da je imao seksualni odnos s prostitutkom, a čak 4,6 procenata žena priznalo je da su razmenjivale seksualne usluge u zamenu za zadovoljenje egzistencijalnih potreba.

Isti procenat žena pristao je na seksualni odnos u zamenu za dobijanje povišice ili zaposlenja.

Iako je veliki broj žena izjavio da je zadovoljan partnerskim odnosom, zabrinjava podatak da skoro trećina muškaraca priznaje da vređa i ponižava svoje partnerke. Svaki četvrti muškarac namerno zastrašuje svoju partnerku, a svaki peti je šamara i na nju baca predmete koji su mu pri ruci.

Veoma raširen oblik nasilja je i ekonomsko nasilje, i to u formi zabrane zapošljavanja.

Međutim, ova studija takođe je otkrila da su i muškarci česte žrtve nasilja, i to od strane drugih pripadnika jačeg pola. Naime, svaki osmi muškarac izjavio je da ga je neko udario tokom poslednja tri meseca, svaki dvadeset peti doživeo je pretnje hladnim oružjem, a svaki pedeseti pretnju pištoljem.

Nasilju su najizloženiji najmlađi muškarci – čak petina ispitanika starosti od 18 do 24 godine doživela je da ih je neko udario u poslednja tri meseca. Skoro svaki sedmi muškarac učestvovao je u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Ali, ako se izdvoje iz uzorka izdvoje stariji od 40 godina, statistika se menja i dolazi se do zaključka da je skoro trećina starijih muškaraca učestvovala u ratnim dešavanjima.

Najveći broj muškaraca u Srbiji zadovoljan je svojim fizičkim i mentalnim zdravljem, iako ovo zadovoljstvo opada sa starošću. Međutim, kada im se postavljaju potpitanja o duševnom stanju, svaki peti odgovara da se ponekad oseća depresivno i izgubljeno. Osim toga, petina muškaraca priznaje da oseća stres ili nervozu i anksioznost.

Predstavnici jačeg pola kod nas ipak brinu o sebi i zdravlju, što potvrđuje i podatak da je svaki treći muškarac stariji od 40 godina išao na pregled prostate, a na HIV se testiralo 12 odsto njih u životnoj dobi od 25 do 40 godina.

Izvor: politika.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.