Direktori svih škola u obavezi da polažu ispit za licencu

0

Svi direktori osnovnih i srednjih škola u Srbiji moraće da imaju licencu za obavljanje tog posla.

Na ispit za dobijanje licence do sada je izašlo 17 najboljih direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji, od kojih je 12 uspešno položilo, dok je petoro palo na ispitu.

Treba naglasiti da ispit za licencu nije test znanja, već predstavlja projekat koji je kombinacija pedagoških znanja, unapređenja rada škole, menadžmenta, poznavanja prava.

Direktorima koji su trenutno na toj funkciji ostavljen je rok do kraja 2021. godine. Još uvek nijedan direktor iz osam osnovnih i tri srednje škole u Prijepolju nije pristupio polaganju ispita.

Obzirom da su pojedini aktuelni direktori škola u Prijepolju studirali po 10 godina, postavlja se pitanje da li će uspeti da posle tolike pauze polože ovaj ispit?

U narednoj godini iz Ministarstva prosvete najavljeno je uvođenje jednosmenskog rada u 100 škola u Srbiji, kao i da će u istom broju osnovnih škola biti redizajnirane kuhinje i uvedena zdrava ishrana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.