Besplatnu pravnu pomoć u Prijepolju pruža šest advokata

0

Od 1. oktobra ove godine, u opštini Prijepolje oformljena je služba za besplatnu pravnu pomoć koja će pravdu učiniti dostupnom svim građanima koji nemaju sredstava da angažuju advokata. Ministarstvo pravde imenovalo je dva službenika i 6 advokata koji će se u toj opštini baviti pružanjem besplatne pravne pomoći.

U Srbiji je 1.oktobra stupio je na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se predviđa obaveza državnih organa, organa javne vlasti i jedinica lokalnih samouprava da organizuju pružanje besplatne pravne podrške, odnosno službe za besplatnu pravnu pomoć. Opštine su i do sada pružale besplatnu pravnu pomoć, ali je novina određivanje specijalizovanih stručnjaka, diplomiranih pravnika sa najmanje tri godine radnog iskustva u organima lokalne samouprave odgovarajuće obučenih koji će, na osnovu dokumentacije, procenjivati ko ima pravo na besplatnog advokata. Građani koji te uslove ispune u roku od 8 dana dobiće advokata, čije usluge neće plaćati oni, već država.

Besplatna pravna pomoć može biti u vidu pravnih saveta, zastupanja i odbrane a besplatna pravna podrška u pružanju opšte pravne informacije, popunjavanja formulara, sastavljanja javnobeležničke isprave i posredovanja u rešavanju sporova. Dokazi koje će građani podnositi prilikom zahteva su potvrda da se prima socijalna pomoć, dečiji dodatak, plata ili ukupna imovina.

Odluku o tome da li ih sleduje pravna podrška ili pomoć određuje to da li sporna situacija zahteva učešće suda, jer pred sudom postupaju samo advokati, koji su jedini ovlašćeni za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj vid pravne pomoći neće biti dozvoljen u privrednim sporovima, u postupcima registracije pravnih lica, naknade štete za povredu časti i ugleda i drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Opština Prijepolje je sa stupanjem zakona na snagu oformila službu za besplatnu pravnu pomoć, a od nedavno su imenovani i službenici i advokati koji će zastupati građane.

-Zakon je opredelio tri kategorije građana koji imaju pravo na besplatnog advokata, a to su pre svega oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak. U drugoj kategoriji su građani čija su primanja tolika da bi spala na nivo potreba za socijalnom pomoći ili dečijim dodatkom kada bi sami angažovali i plaćali advokata. Treća grupa korisnika nije opredeljena finansijskim statusom, već oni pravo na besplatnu pravnu pomoć dobijaju kao “ranjive grupe”. Zakon je definisao 13 takvih grupa među kojima su deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, organizovanog kriminala, terorizma, azilanti, izbeglice, građani sa upitnom poslovnom sposobnošću – kaže ispred opštine Prijepolje Samra Fetahović, ovlašćeno lice u Službi za pružanje besplatne pravne pomoći.

Zakonom je definisano da troškove besplatne pravne pomoći finansira jedinica lokalne samouprave u iznosu od 50% a preostalih 50% finansira se iz republičkog budžeta tako što se vrši refundacija sredstava jedinici lokalne samouprave po izvršenom postupku. Nadzor nad sprovođenjem zakona obavljaće ministarstvo pravde po službenoj dužnosti ili po pritužbi korisnika.

Izvor: PP Media

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.