Penzioneri i ove godine mogu besplatno u banje

0

Penzioneri čija mesečna primanja nisu veća od 29,378 dinara moći će i ove godine, uprkos pandemiji virusa korona, o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na opravak u neku od srpskih banja. Ovo pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, potvrdili su juče u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave na oglas se podnose počev od 14. maja, zaključno sa 31. majem 2021. godine, a članstvo u nekom savezu nije uslov da bi se penzioner prijavio za odlazak u banju. Pravo da se jave na oglas imaju svi penzioneri koji, osim primanja koje je do 29,378 dinara, nemaju druga lična primanja. Kao i oni koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 11. maja 2021. kada je evro vredeo 117,5749 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 29,378 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, kao i da osim penzije korisnik nema drugih primanja i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju i dostavi raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika prinadležnosti sa područja filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Izvor: Politika

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.